Chociaż Limpid Security istnieje dopiero od 2017 roku, jej założyciel - Paweł Hałdrzyński - posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu testów bezpieczeństwa. Jesteśmy wymieniani w wielu serwisach w podziękowaniu za wkład jaki wnieśliśmy w poprawę ich bezpieczeństwa:Posiadamy również doświadczenie w przeprowadzaniu testów penetracyjnych metodą white-box (z dostępem do kodu źródłowego i wglądem do dokumentacji). Poniżej, lista podatności, które zostały przez nas zgłoszone:Z uwagi na specyfikę branży - nie udzielamy informacji o Klientach, dla których przeprowadzaliśmy testy bezpieczeństwa. Wychodzimy z założenia, że już sama informacja o przeprowadzanych testach ma charakter poufny - stąd nie stawiamy naszych Klientów w niezręcznej sytuacji prosząc o referencje po zakończeniu współpracy.