Limpid Security: testy bezpieczeństwa stron WWW, testy penetracyjne aplikacji mobilnych


Zmień język na polski, aby dowiedzieć się jak skontaktować się w celu uzyskania informacji o testach penetracyjnych i audytach bezpieczeństwa Change language to English to read about contact information for penetration testing and IT security audit
limpidsecurity

Testy bezpieczeństwa

- skontaktuj się z nami.

Limpid Security


Wrocław, Polska

Cechuje nas indywidualne podejście do każdego z Klientów. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje w jaki sposób możemy przeprowadzić testy penetracyjne i audyt bezpieczeństwa IT dla Ciebie.

Dbanie o bezpieczeństwo to nie tylko wykrywanie podatności w Twoim produkcie, ale również odpowiednia komunikacja. Wyślij nam email, aby ustalić zaufaną drogę komunikacji (np. klucze PGP, komunikator wspierający szyfrowanie).

Zanim skontaktujesz się z nami - zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.

Security testing

- contact us.

Limpid Security


Wroclaw, Poland

We treat each of our customers individually. Contact us to get more details about how we can perform penetration testing and IT security audit for you.

Taking care of security is not only about spotting vulnerabilities in your product, but also proper communication with you. Drop us an email to establish more secure communication channel (e.g. PGP keys exchange, encrypted instant messaging client).

Before reaching us - please read our Privacy Policy.